pixel
pixelpixel
pixel
pixelpixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel

Osnovni podatki o podjetju:

 

Naziv podjetja: NOBL VILA, investicije in storitve, d.o.o.
Kratko ime:NOBL VILA d.o.o.
Sedež:Parmova 51, Ljubljana
Matična št.:2294303
Davčna št.:SI 52312445
SKD:40.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Vpis sodni register: 26.4.2007
Vpis v poslovni register:8.5.2007
Transakcijski račun:HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska 117, Ljubljana
Št.TRR:33000-0001885865
pixel
pixel