pixel
pixelpixel
pixel
pixelpixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
Varnost in zdravje pri delu
pixel

V februarju 2010 smo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli odločbo, skladno s katero lahko izvajamo tudi storitve na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Tako vam glede na zakonodajo RS, smernic in mednarodnih standardov nudimo pomoč tudi pri:

  • ureditvi področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v vašem podjetju
  • usposabljanje zaposlenih za varo delo v vašem podjetju
  • izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti
  • oblikovanju sistemov ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 oz. sistemov poklicnega zdravja in varnosti po standardu OHSAS 18001
  • ureditvi pravilnega prevoza nevarnega blaga po cesti (ADR)
  • koordinaciji varnosti in zdravja na gradbiščih

 

Preko pooblaščenih ustanov izvajamo tudi usposabljanja s področja varnega prevoza z viličarji in dvigali.

  

Investitorji - POZOR!

Glede na Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 83/05) je pred začetkom dela potrebno zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, med samo gradnjo pa izvajati redne nadzore na gradbišču v smislu zagotavljanja varnosti pri delu (izkopi, višinska dela, zavarovanje gradbišča pred okolico, električnimi vodi...).

 

Pri tem Vam lahko pomagamo, saj imamo s strani IRSD (Inšpektorat RS za delo) pridobljeno pooblastilo za opravljanje te dejavnosti (koordinator I in II).

pixel
pixel